Veja todas as fotos de Uno Svenningsson

Tid att gå vidare

Uno Svenningsson

ouvir : conectando
aleatório
repetir
sem intro
Para adicionar mais músicas, clique em adicionar meu canal e depois em "Adicionar ao player"
  • tradução da letratradução letra
  • imprimir letraimprimir letra
  • corrigir
  • corrigir a letra
  • não está conseguindo ouvir a música, clique aqui!ajuda
Ser ut genom mitt fönster
Där regnet gjort allting vått
Och jag hör en sång om kärlek någonstans
Gryningen lovar en ny dag
Bara en skugga av ensamhet finns kvar
Allting kan förändras, men man vill inte förstå
Livet skiftar under åren som går
Vad är det jag önskar se?
Utanför står sanningen och ler

Det är tid att gå vidare
- det är tid att börja om
Det är tid att gå vidare
- det är tid att börja om
Det är tid att gå vidare...

Har många gånger känt, denna rädsla för
Att bryta upp och tvingas vidare igen
Men nu vet jag vad jag vill och vad jag ska
Det finns inga frågor kvar
En behaglig känsla fyller mig
Det jag behöver bär jag inom mig

Det är tid att gå vidare
- det är tid att börja om
Det är tid att gå vidare
- det är tid att börja om
Det är tid att gå vidare...

Ja så vände vinden
Allt dunkelt blev till ljus
Jag kunde fånga min dag igen
Ja, jag vet nu att det finns så mycket mer
Som mina ögon inte kan se
Här finns ingen rädsla, ingen bitterhet
Doften av frihet ger mig strykan tillbaks
Och min ande är fri
Jag skall låta mina fötter trampa en ny stig
En helt ny stig

Det är tid att gå vidare
- det är tid att börja om
Det är tid att gå vidare
- det är tid att börja om
Det är tid att gå vidare...

Den saknad jag kände förut är bara ett minne nu

Det är tid att gå vidare
- det är tid att börja om

compositores: UNO SVENNINGSSON

Facebook Google Plus

Denunciar conteúdo inapropriado

Aviso Legal - Política de Privacidade

Notificar erro
Selecione abaixo o tipo de erro da música


código incorreto, tente novamente(trocar imagem)
você deve selecionar uma das três opções antes de enviar 
Minha playlist
Colocar texto bem aqui pro caboclo ficar feliz e voltar pra casa
Minha playlist
Crie um nome para sua playlist nova ou substitua as músicas de uma playlist existente
Dê nome para sua playlist
substitua as músicas da playlist
ou
 
Atualizar Video
Você pode contribuir e corrigir o video desta música
Adicione a url correta do vídeo do YouTube
Ex.: https://www.youtube.com/watch?v=EDwb9jOVRtU
ARTISTA:

MÚSICA: