Veja todas as fotos de Carola

Ännu en dag

Carola

ouvir : conectando
aleatório
repetir
sem intro
Para adicionar mais músicas, clique em adicionar meu canal e depois em "Adicionar ao player"
  • tradução da letratradução letra
  • imprimir letraimprimir letra
  • corrigir
  • corrigir a letra
  • não está conseguindo ouvir a música, clique aqui!ajuda
Du, dela en dag med mig
Det är morgon i mitt liv
Nattens silver blir till guld
Gryningen är här
Och det är med dig

Jag vill se dagens ljus
Möta världen utanför
Jag går så långt som vägen når
Till horisontens land
Bara jag får känna värmen från din hand

Ännu en dag, ännu en ändlös dag
Vi har en evighet
Vi lever och andas
Och älskar varann
I en dröm som är sann
Ännu en dag, känner vi lust att leva
Livet är här och nu
När skymningen faller är allt jag vill ha
Ännu en dag

Du, dela en dag med mig
Kanske dagen blir ett liv
Om vi älskar och förlåter
Lär oss att förstå
Och fast natten kommer tror jag att vi kan få

Ännu en dag, ännu en ändlös dag
Vi har en evighet
Vi lever och andas
Och älskar varann
I en dröm som är sann
Ännu en dag, känner vi lust att leva
Livet är här och nu
När skymningen faller är allt jag vill ha
Ännu en dag

Jag har lärt mig att ett liv består av tårar och av skratt
Men jag tror att man kan finna livets skatt
När man ser ljuset som föds ur en natt [som föds ur en natt]

Ännu en dag, känner vi lust att leva
Livet är här och nu
När skymningen faller är allt jag vill ha
Är allt jag vill ha, ha-a-a-a

Ännu en dag [känner vi lust att leva]
Livet är här och nu
Ännu en dag, ännu en ändlös dag
Vi har en evighet
Ännu en dag [känner vi lust att leva]
Livet är här och nu..Facebook Google Plus

Denunciar conteúdo inapropriado

Aviso Legal - Política de Privacidade

Notificar erro
Selecione abaixo o tipo de erro da música


código incorreto, tente novamente(trocar imagem)
você deve selecionar uma das três opções antes de enviar 
Minha playlist
Colocar texto bem aqui pro caboclo ficar feliz e voltar pra casa
Minha playlist
Crie um nome para sua playlist nova ou substitua as músicas de uma playlist existente
Dê nome para sua playlist
substitua as músicas da playlist
ou
 
Atualizar Video
Você pode contribuir e corrigir o video desta música
Adicione a url correta do vídeo do YouTube
Ex.: https://www.youtube.com/watch?v=EDwb9jOVRtU
ARTISTA:

MÚSICA: