Amr Diab - Matkhafish


ouvir adicionar
Intro:
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mengheir enekey, enekey.
Mosh haeesh maa hob tany,
Tany, tany, tany.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Matkhafeesh men ay forka,
Baad ay forak lokana.
Mahma rooh ya rohy ashaa,
El ba-ad hay zeed hawana.
Matkhafeesh men ay forka,
Baad ay forak lokana.
Mahma rooh ya rohy ashaa,
El ba-ad hay zeed hawana.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Mahmashouf felkon malayka,
Mesh hakoon gheir bass lekey
Mostaheel ana tooh fe seka,
Fee akherha kheir eneykee.
Mahmashouf felkon malayka,
Mesh hakoon gheir bass lekey
Mostaheel ana tooh fe seka,
Fee akherha kheir eneykee
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Outro:
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mengheir enekey, enekey .
Mosh haeesh maa hob tany,
Tany, tany, tany... Intro:
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mengheir enekey, enekey.
Mosh haeesh maa hob tany,
Tany, tany, tany.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Matkhafeesh men ay forka,
Baad ay forak lokana.
Mahma rooh ya rohy ashaa,
El ba-ad hay zeed hawana.
Matkhafeesh men ay forka,
Baad ay forak lokana.
Mahma rooh ya rohy ashaa,
El ba-ad hay zeed hawana.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Mahmashouf felkon malayka,
Mesh hakoon gheir bass lekey
Mostaheel ana tooh fe seka,
Fee akherha kheir eneykee.
Mahmashouf felkon malayka,
Mesh hakoon gheir bass lekey
Mostaheel ana tooh fe seka,
Fee akherha kheir eneykee
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Da adary we maktooby enty,
We eshte we mahboob be enty.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mosh haeesh maa hob tany tany.
Outro:
Matkhafeesh, ana mosh naseeky.
Matkhafeesh, law men nadaany.
Mosh haeesh mengheir enekey,
Mengheir enekey, enekey .
Mosh haeesh maa hob tany,
Tany, tany, tany...
publicidade